Sammanlagt uppåt fem miljarder visningar. Fem. MILJARDER.

Jag ska viska en sak – det är inte den vita duvan som visats mest.