Med Argusögon ser jag på samtiden medan glashuset ständigt måste lagas av alla stenar jag kastar.
Jag skriver för att jag måste och då skriver jag om sociala medier, om böcker, om vardagen, om diskrepanser i tillvaron, om den ofrivilliga humorn i den ängsliga medelklassens liv och annat som är av yttersta vikt att just jag kommenterar.

Varför Issadissa? Jo. Därför.