Jag är ju fortfarande på den blå kurvan. Tids nog hoppar jag över till den röda. Då fortsätter jag min forskningsexpedition in i kommunikationssamtidens djungel.

Checking out.

Over and out.

(Men du, kära läsare får gärna kommentera mina reflektioner kring kommunikation så att jag har något att ta spjärn emot när jag fortsätter. )