Fler som intresserar sig för Checklistan För Livet.