Dag 55

Idag blir det kort men kärnfullt: jag behöver hjälp. Till nästa torsdag ska jag ha räddat en kändis. Mot vem ska jag rikta mina hjälpinsatser?

På den skrivarkurs som jag går handlar hemuppgift nummer 6 om just detta. ”Som mediakonsument kan det kännas tryggt att karaktärerna är så schablonartat tecknade. Det ger oss en bild av en värld som är stabil trots att den innehåller så mycket konflikter och dramatik. En romanförfattare däremot borde bli oroad över medias trolösa förhållande till sina huvudkaraktärer. Rädda därför en kändis, ta ner karaktären på jorden så att vi får veta något nytt som media aldrig kan förmedla.”

OK. Sagt och gjort. Men vem ska jag rädda? Hjälp mig.