En tråd som jag funderat mycket på. Som jag kanske utvecklar endera dagen. Nu, två år senare.