Dag 99 och inlägg 101

Organiserad ansvarsflykt

Unibrow

Meme

Kudos

FPS-spel

Listan kommer att fyllas på.

Jag tycker att det viktigaste i listan är det första begreppet. Det är hämtat från ”Håpas att du trifs bra i fengelset” av Susanna Alakoski.

Uttrycket handlar alltså om det som oftast låter som ”Jag kan tyvärr inte göra något åt det här. Hur gärna jag än skulle vilja. Det är de över mig som beslutar.” Och när du går vidare till nästa instans så får du höra samma sak. Och i nästa instans samma sak. Och när du kommit högst upp så bollas du åt sidan eller nedåt. ”Organiserad ansvarsflykt”. Tänk efter när du senast träffade på det – på jobbet, i dina barns skola, på dagis. Ha öronen öppna för det. Du kommer att träffa på det oftare än du anar. Tänk efter ett varv till – är du en del av det? Kan du bryta det genom att faktiskt ta ansvar?