Gör inte så här.

Eller förresten gör kanske det. Eftersom det är så vi förväntar oss att det ska se ut.

Men omvänt.

Med ”rätt” kön.

Ja. Det beror ju på var ditt varumärke ska finnas. Mainstream (inkluderande) eller ironi (exkluderande).

instagram_guys

Bilden är hämtad från Buzzfeeds fina sammanställning av fel kön gör andra könets typbilder på Instagram.