-Kan vi sälja x antal enheter med DM?

Ja

-Kan vi sälja x antal enheter med annonser på Facebook?

Ja

-Kan vi sälja x antal enheter med Google Adwords?

Ja

-Kan vi sälja x antal enheter med helsidesannonser?

Nej

-Kan vi sälja x antal enheter med en content media-plan för sociala medier?

Nej

-Kan vi sälja x antal enheter med ett livligt socialt intranät?

Nej

-Kan vi sälja x antal enheter med isskrapor, pennor eller gott godis med vår logga på?

Nej

Är det givna svaret då att bara satsa på de insatser där svaret på frågorna är ett tveklöst ”ja”?

Nej. Det vet vi ju, vi som jobbar med kräng och påverkan dagligen. Utan ett känt och omtyckt varumärke i ryggen funkar ingenting i längden.

Med risk för att verka väldigt naiv så börjar jag faktiskt här. Med de enklaste frågorna som en kan föreställa sig att en ledning kan ställa för att testa marknads- och kommunikationsavdelningen. För vi som kommunikatörer måste ju bevisa att det vi gör är verksamt och på vilket sätt det är verksamt.

Och det är nu jag försöker knyta ihop en del av den säck jag börjat jobba med de senaste dagarna här i bloggen – hur ska en pedagogiskt fungerande modell av den samtida kommunikationssfären se ut? En modell som fungerar både som tankeverktyg och som ett sätt att presentera tankarna.

Jag minns en mindmap jag gjorde av en organisations kommunikation för fem-sex år sedan. Sajten var självklart med, sociala medier fanns med i form av Facebook och blogg, vanlig reklam fanns som printannonser och DM. Mindmappen blev stor och beroendena mellan de olika enheterna beskrev ett nästan oöverskådligt nät. Och då fanns inte Instagram, Influencers, Content Marketing, Storytelling, Facebook-annonser, Youtube eller evenemang med. Än mindre TV och radio. Så vilken garnhärva skulle den mindmappen likna idag?

De närmaste dagarna tar jag mig an marknads- och kommunikations-avdelningarnas uppgifter och längtan efter den perfekta modellens eleganta skönhet.